بیش از پنج ماه است که گلخانه کوچکی در گوشه حیاط خانه نونهالان 3 تا 6 سال بنیاد خیریه سپهر راه اندازی شده است و هر فرزند در گلخانه یک گلدان گل متعلق به خود دارد که عکس خودش را در گوشه ای از گلدان چسبانده است . کودکان در لابلای برنامه های روزانه گاهی به گلدان های خود سر میزنند ،با آنها صحبت و آنها را آبیاری می کنند و خود را در مقابل آنها مسئول می بینند.  چرا که بعضی از آنها روزانه بیش از چندین بار سرکی به گلخانه میزنند تا خاطرشان آسوده باشد که حال گلشان خوب است . و گاه گاهی دلشان تاب نمی آورد و گلدان خود را بر می دارند و برای خواب به اتاقشان می برند و آن در گوشه ای از طاقچه اتاقشان می گذارند . خاله های فرزندان در خانه به صورت پنهانی مراقب هستند تا گلی از  گلهای فرزندان پژمرده و خشکیده نشود چرا که با هربار پژمردن آنها گونه های مهربانشان بارانی می شود. حال نونهالان سپهر  با خوشحالی و هیجان به گلخانه کوچک خود می روند و به تکثیر گل می پردازند .

نظر خود را بنویسید