1. صفحه نخست
  2. »
  3. آموزش و اردوها
  4. »
  5. کارگاههای آموزشی برای مصدومین...

کارگاههای آموزشی برای مصدومین ضایعه نخاعی

یکی از پیامدهای ناگوار زلزله بم مصدومیت نخاعی تعداد زیادی از هموطنان بمی بود. ضایعات نخاعی تأثیرات بسیار عمیقی را بر زندگی افراد به لحاظ شخصی، خانوادگی و اجتماعی موجب میشود. فردی که دچار معلولیت میشود، میبایست در بهترین شرایط نحوه رفتار و حضور خود را در خانه و جامعه باز تعریف نماید و اگر درچنین شرایطی امکان آموزشهای لازم برای وی فراهم نیاید، معلول به حاشیه زندگی اجتماعی رانده میشود و علاوه بر انواع بیماریها که به وی تحمیل میشود، به لحاظ روحی و روانی نیز دچار سرخوردگی و افسردگی میگردد که عوارض بسیار نامطلوب شخصی و اجتماعی را برای وی به همراه دارد.

به همین لحاظ برگزاری کارگاه‌های آموزشی درخصوص بهداشت و سلامت شخصی، ارتقاء آگاهی فرد معلول با شرایط معلولیت و اندامهای درگیر معلولیت بمنظور پیشگیری از مشکلات ثانویه، کاهش مشکلات روحی- روانی مصدومین ضایعه نخاعی و خانواده آنان ، جلوگیری از تزلزل و فروپاشی خانواده های معلولین و همچنین آموزش حرفه ای که زندگی متعارف را برای آنان میسر سازد اجتناب ناپذیر میباشد.

با عنایت به چنین نیازی بنیاد خیریه سپهر تلاش کرده است با برگزاری کارگاههای آموزشی متعدد مصدومین ضایعه نخاعی را یاری نماید.

 

کارگاههای آموزشی که تا کنون برای مصدومین ضایعه نخاعی برگزار شده است

ردیف موضوع
1 آشنایی با طناب نخاعی و اندامهای درگیر معلولیت
2 آشنایی با اندام پوست و روشهای پیشگیری از بروز زخمهای بستر و روشهای درمانی
3 آشنایی با اندام کلیه و مثانه و روش های پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از نارسایی های کلیوی و مجای ادرار در مصدومین ضایع نخاعی
4 آموزش روشهای مختلف تخلیه ادرار
5 آموزش بهداشت روان به همراه مشاوره های فردی و خانوادگی
6 آموزش مشکلات جنسی مصدومین ضایعه نخاعی
7 آشنایی با مشکلات گوارشی مصدومین ضایعه نخاعی و نحوه مواجه با آن
8 آشنایی با روشهای پیشگیری از بروز محدودیت های حرکتی و مفصلی
9 آشنایی با روشهای مختلف حمل و نقل
10 آشنایی با روشهای ارتقاء استقلال فردی و اجتماعی
11 آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی
12 آموزش حرفه ای در بخش تولید دسته سیم خودرو
13 بیان داستانهای کوتاه و تحلیل داستان
14 برطرف کردن بیماری های روانی مثل پرخاشگری
15 مبارزه با اعتیاد و نحوه پیشگیری از آن
16 عفونت های داخلی

برخی از حامیان بنیاد خیریه سپهر