صندوق های اعطای اعتبارات خرد بانوان کار آفرین روستایی با هدف اشتغال و در آمدزایی بانوان روستایی تشکیل شده است . در روستای خیر آباد بیش از  دو سال است که صندوق های  اعتبارات خرد  ایجاد شده است و بیش از صد خانم روستایی عضو آن می باشند .

از زمان راه اندازی این صندوق تا کنون بیش از پنجاه نفر از بانوان روستا با اخذ وام توانسته اند به مرحله اشتغال در زمینه های مختلف از جمله “خیاطی ،آرایشگری ،پرورش جوجه ، نانوایی ، پرورش دام و… برسند  .

یکی از بانوان کار آفرین  در روستای خیر آباد مینا عدیم المثالی است که در حرفه نانوایی مشغول به کار است . او دارای دو فرزند می باشد و همسر وی از کار افتاده است . او می گوید تا قبل از ایجاد نانوایی با یارانه دولتی مخارج زندگی شان را به سختی فراهم می کرده اما پس از دریافت وام و ایجاد نانوایی توانسته به در آمد متعادلی برسد و مخارج زندگی اش را از این راه فراهم کند .

مینا که تا دیروز از سرنوشت نامعلوم خود و فرزندانش غمگین بود امروز امیدوارانه به زندگی اش ادامه می دهد و برای تحقق آرزوهای فرزندانش تلاش می کند.

نظر خود را بنویسید