25 اسفند ماه 1397 جشن بزرگ پایان سال  خانواده سپهر با حضور ریاست محترم بهزیستی ،کارشناسان بنیاد و کلیه ی مددجویان و خیرین سپهردر سالن ارشاد اسلامی بم برگزار شد.

در ابتدای مراسم دکتر سیفی یکی از کارشناسان بنیاد ضمن بیان اهداف و فعالیت های بنیاد خیریه سپهر موفقیت این مجموعه را همکاری و همدلی کلیه همکاران بنیاد بیان کرد و از آنها تقدیر نمود .در ادامه اجرای موسیقی سنتی توسط آقای مقدم و آقای عزیزآبادی برگزار شد.از جمله برنامه های دیگر این مراسم اجرای تئاتر با عنوان کمک و کار خیر  توسط فرزندان سپهر به رهبری کیوان بهرامی بود

در قسمت پایانی جشن بزرگ سپهر از فرزندان و همکاران برتر و همچنین خیرین عزیز و ارزشمند بنیاد تقدیر به عمل آمد.

نظر خود را بنویسید