هیئت امناء بنیاد خیریه سپهر

اعضای هیات امناء بنیاد خیریه سپهر عبارتند از:

  • دکتر اسحاق جهانگیری
  • دکترمحمدمهدی نواب مطلق
  • دکتر حمید رحمت
  • دکتر ایرج فاضل
  • دکتر رضا ملک زاده
  • دکتر محمدرضا راه چمنی
  • دکتر احمدعلی نوربالا تفتی
  • مهندس حسین مرعشی

برخی از حامیان بنیاد خیریه سپهر