1. صفحه نخست
  2. »
  3. درباره بنیاد
  4. »
  5. هیات مدیره بنیاد خیریه...

هیات مدیره بنیاد خیریه سپهر

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل « بنیاد خیریه سپهر » عبارتند از:

  • دکتر محمدمهدی نواب مطلق …………………………………………. رئیس هیأت مدیره
  • محمود شریعتی نیاسر ……………………………………نایب رئیس هیأت مدیره
  • سید مرتضی جلالی ……………………………………………………… مدیرعامل
  • مهندس محسن صابری …………………………… عضو هیأت مدیره و خزانه دار
  • دکتر شهره کریم زاده…………………………….. عضو علی البدل هیات مدیره
  • محمد رضا کوهستانی  ……………………………… عضو علی البدل هیات مدیره

برخی از حامیان بنیاد خیریه سپهر