یکی از فعالیت های بنیاد خیریه سپهر در بم مراقبت و نگهداری از سالمندان تنها می باشد . هم اکنون  بیش از هفتاد سالمند در این مجموعه زندگی می کنند و بنیاد خیریه سپهر مامن روزهای گرم و سرد زندگی شان شده است.این مجموعه  تقویت روحیه، امید به زندگی و مقابله با افسردگی را در راستای فعالیت های فرهنگی و آموزشی خود قرار داده است و با برگزاری مراسمات مختلف از جمله : کلاس های حرفه آموزی کیف دوزی ، عروسک سازی و سفالگری سعی در تقویت روحیه خود باوری و امید به زندگی آنها را دارد .

در تاریخ  هجدهم دیماه سالمندان با حضور در طبیعت گرد هم  نشستند و به  داستان هایی از شاهنامه فردوسی  گوش دادند. در بین خواندن داستان توسط مراقبین  گاه گاهی صدای پچ پچ هایی به گوش می رسید و گویای آن بود  که در لابلای داستان ها سالمندان خاطراتشان را با یکدیگر مرور می کنند و مشتاقانه ادامه داستان را دنبال می کنند .

 

نظر خود را بنویسید