طراحی و رنگ آمیزی کتابخانه روستای چهل تخم توسط اعضای انجمن حامی زنان روستایی

برخی از فرزندان تحت پوشش بنیاد خیریه سپهر “انجمن حامی زنان روستایی” را تشکیل داده اند این انجمن با هدف ارتقا توان فکری و فرهنگی زنان عضو صندوق های خرد روستایی سپهر تشکیل شده است و تاکنون اقدام به راه اندازی دو کتابخانه در دو روستای علی آبادتدین و خیر آباد نموده است. با شروع بهمن ماه 1397 اعضای انجمن حامی زنان روستایی با حضور در روستای چهل تخم نسبت به طراحی و رنگ آمیزی کتابخانه اقدام نمودند تا سومین کتابخانه را در این روستا راه اندازی نمایند .

در مسیر کار کودکان و زنان روستای چهل تخم از روی کنجکاوی و یا شادی  گاهگاهی به اعضای انجمن  سر میزدند و بعضی از آنها که ذوق هنری داشتند گوشه ای از قلم را به دست می گرفتند و در رنگ آمیزی کمک می کردند . کودکان با شور و شعف بی صبرانه منتظر اتمام کار بودند گویی در ذهنشان آرزوهای کودکانه شان را رنگ می زدند . می دانستند که خبرهای خوب در راه است و بعد از تاسیس کتابخانه می توانند به جای خاک  بازی در  کوچه پس کوچه های روستا در کتابخانه قصه های مورد علاقه خود را بخوانند .

نظر خود را بنویسید