1. صفحه نخست
  2. »
  3. فعالیت ها
  4. »
  5. آموزش، توانبخشی و حرفه...

معلولین ذهنی

هرچند نوجوانان معلول ذهنی به حاشیه زندگی اجتماعی رانده شده اند، ولی آنان نیز به دنبال آرزوهای گم شده خود هستند و امیدوارند حصار تنهایی شان فرو ریزد و زندگی شرافتمندانه برایشان میسر گردد. این مهم تنها از طریق آموزش، توانبخشی و حرفه‌آموزی این توان‌خواهان امکان پذیر می‌باشد.
با عنایت به فقدان مؤسسه‌ای در شهرستان بم جهت خدمت رسانی به این قشر تنها، بنیاد خیریه سپهر تصمیم به تأسیس دو مرکز آموزش، توانبخشی و حرفه‌آموزی نوجوانان معلول ذهنی پسرانه و دخترانه در شهرستان بم گرفت.
دراین مراکز که در تابستان سال 1387 فعالیت خود را آغاز نمودند، تلاش می‌شود با استفاده از کادر کارشناسی آزموده در بخش‌های آموزشی، گفتار درمانی، کاردرمانی، روان‌شناسی وتوانبخشی و از طریق آموزش سواد خواندن و نوشتن، آموزش مفاهیم، آموزش مهارت‌های خودیاری، آموزش موضوعات ایمنی و آموزش فعالیت‌های فردی و اجتماعی، نوجوانان معلول ذهنی قادر به زندگی نسبتاً مستقلی شوند و از طریق حرفه‌آموزی در کارگاه‌های معرق، چرم دوزی، خیاطی، هنرهای دستی، عروسک دوزی، کشاورزی و چیلک‌بافی به انجام شغلی توانا گردند.
تاکنون بخش عمده نوجوانان معلول ذهنی در شهرستان بم و حومه توسط گروه سیار بنیاد خیریه سپهر شناسایی و در مراکز سپهر پذیرش شده‌اند.

برخی از حامیان بنیاد خیریه سپهر