در ابتدای سال 98 کارگاه آموزشی مقاله نویسی جهت تحقیق و پژوهش پرسنل شاغل دربنیاد خیریه سپهر وفرزندان تحت پوشش برگزار شد. در این کارگاه آموزشی ضمن ارائه موضوعات پیشنهادی توسط پرسنل و بحث و تبادل نظر ، رای گیری انتخاب موضوع توسط حاضرین انجام شد و سرانجام سه موضوع به ترتیب ذیل با بیشترین آرا برگزیده شدند

الف-بررسی تیپ شناسی برگرفته از کتاب هنر شناخت مردم

ب- علل رواج بد رفتاری در نوجوانان و جوانان (موضوع مورد موافقت فرزندان )

ج)_ تربیت دینی فرزندان

قرار است این سه موضوع در قالب سه گروه در سه ماه آتی مورد بررسی قرار گیرند.

در ادامه ، جلسه تحلیل زندگینامه و دلنوشته پرسنل بنیاد خیریه سپهر برگزار شد. پرسنل نویسنده هرکدام یک نمونه از دست نوشته های خود را ارائه نمودند و جناب آقای دکتر سیفی و سایر حاضرین در جلسه با ارائه پیشنهادات و انتقادات خود به نقد ، بررسی نوشته ها پرداختند

در پایان کارگاه قرار بر این شد که گروهی متشکل از پرسنل  و فرزندان علاقه مند به امر نویسندگی راه اندازی شود

 

نظر خود را بنویسید