۲۴
آذر

برگزاری مسابقه نقاشی و اکران فیلم

پس از راه اندازی صندوق های اعطای اعتبارات خرد توسط بنیاد خیریه سپهر، انجمن “حمایت از زنان روستایی”، توسط فرزندان سپهر  برای حمایت از زنان محروم روستایی تشکیل شد که این انجمن در زمینه فرهنگی و هنری، جهت پیشرفت و ارتقا سطح فرهنگی در روستاها فعالیت های مفیدی انجام میدهد.

یکی از فعالیت های این انجمن برگزاری مسابقه نقاشی روی پارچه برای کودکان روستا می باشد.

اعضای انجمن با حضور در روستا کودکان را فراخواندند و ساعاتی را در کنار آنها به فعالیت  نقاشی همراه با بزم شادی پرداختند بدیهی است ، حضور اعضای انجمن که خود از فرزندان بی سرپرستی هستند ، فرزندان روستا را جزئی از خود دانسته  و در راه رنگ دادن به آرزوها و رویاهای آنها بکوشند. در ادامه اعضای انجمن برای زنان عضو صندوق های اعتبارات خرد روستایی در روستای “داج ” فیلم اجتماعی ملی و راه های نرفته اش را اکران نمودند و در پایان در خصوص آنها به بحث پرداختند .

۲۲
تیر

مسابقه ویلچر رانی

 

یکی از اهداف بنیاد خیریه سپهر حرفه آموزی، اشتغال و توانبخشی مصدومین شایعه نخاعی و معلولین جسمی و حرکتی است از همین رو مسابقه این بنیاد در کنار کار اقدام به برگزاری اردوها، کارگاه های آموزشی، مسبقات و سایر برنامه های فرهنگی  می کند.

در تیر 21 تیرماه 97 اولین دوره از مسابقات ویلچر رانی در بین 12 نفر از داوطلبان این مسابقات برگزار شد. که در مرحله نهایی اسامی آنها ذکر می شود.

 افزایش اعتماد به نفس، نشاط و روابط اجتماعی اهدافی است که ما با برگزاری مسابقات مختلف به دنبال آن هستیم چرا که زیرساخت ها برای ورزش این افراد بسیار ضعیف است با این حال معلولان، نابینایان، کم بینایان و ناشنوایان در مسابقات مختلف افتخار آفرینی می کنند. و باید فرصت هایی از این دست برایشان فراهم شود.