مشاهده بخش اول از معرفی بنیاد خیریه سپهر

{flv}sepehr-interview_0{/flv}

 

مشاهده بخش دوم از معرفی بنیاد خیریه سپهر

{flv}sepehr-interview_1{/flv}

 

مشاهده بخش سوم از معرفی بنیاد خیریه سپهر

{flv}sepehr-interview_2{/flv}

نظر خود را بنویسید