کارگاههای آموزشی برای مدیران و مربیان مراکز سپهر

الف: برگزاری کارگاه های آموزشی

در اغاز کار، بنیاد خیریه سپهر میبایست در شهری زلزله زده و ویران شده خدمت رسانی خود را آغاز میکرد . تصمیم برآن بود که کلیه کارکنان بنیاد از اهالی شهرستان بم انتخاب شوند، بنا بر این آموزش و توانمند سازی مستمر کارکنان بعنوان یکی از برنامه های محوری بنیاد در بم تعیین و به اجراء گذاشته شد. این برنامه که همچنان ادامه دارد نتایج بسیار مثبتی به همراه داشته است.

در آغاز بهره برداری از مراکز بنیاد خیریه سپهر، در شهریور ماه 1384 از طریق انتشار آگهی در شهرستان بم از افراد علاقمند به همکاری با بنیاد بعنوان مدیران و مربیان مراکز دعوت بعمل آمد. بعد از اعلام عمومی ، تعداد 378 نفر برای همکاری با بنیاد ثبت نام کردند . پس از انجام آزمایشهای پزشکی و  مصاحبه روانشناسی و تخصصی از بین 378 نفر تعداد 33 نفر برای شرکت در کارگاه‌های آموزشی قبل از شروع کار انتخاب شدند.

. برای این افراد شش کارگاه آموزشی با موضوعات زیر برگزارشد:

–           مبانی و مراحل رشد

–           بهداشت و تغذیه

–           مهارت های زندگی ، خودشناسی، شناخت عواطف و کنترل آن ، برقراری ارتباط با همکاران و کودکان

–           پیشگیری از کودک آزاری

–           مهارتهای فرزند پروری ، شناسائی اولویت و منافع کودک، اخلاق فرزند پروری

–           فعالیتهای خانگی برای کودکان توسط مادریار، از قبیل انواع بازی ها، کارهای هنری (نقاشی ، کاردستی) ، قصه گوئی ، کتابخوانی ، شعر خوانی

–           آشنایی با دستورالعمل های سازمان بهزیستی

–           نحوه رفتار با سالمندان

با توجه به نتایج حاصل از برگزاری کارگاه های آموزشی و آزمونهای بعمل آمده از شرکت کنندگان در این کارگاه ها ، جایگاه و شغل هریک از همکاران به عنوان ، مدیر ، مربی ، مراقب، روانشناس، مددکار و … در مراکز تعیین گردید.

بدیهی بود که آموزشهای فشرده قبل از بهره برداری نمیتوانست همکاران بنیاد را در اداره مراکز و نحوه مواجهه با توان خواهان مستقر در این مراکز به گونه ای که هدف بنیاد خیریه سپهر بود، مجهز نماید. مضافا این که با توسعه فعالیت های بنیاد در بم بر تعداد کارکنان نیز افزوده شد. به همین لحاظ برگزاری کارگاه های آموزشی در حین خدمت اجتناب ناپذیر بود. با عنایت به این ضرورت کارگاه های آموزشی دوره ای  برای تمام مدیران ،‌مربیان ، مددکاران، مراقبین و روانشناسان مراکز سپهر برنامه ریزی شد که بطور مستمر برگزار می شود .

 

فهرست برخی از کارگاه های آموزشی برگزار شده برای مدیران و مربیان مراکزسپهر

لیست تمامی کارگاه های اموزشی بر گزار شده توسط بنیاد خیریه سپهر به تفکیک سال در قسمت گزارش های سایت قابل مشاهده میباشد

ردیف موضوع
1. آشنا سازی مدیران و مربیان با نحوه تنظیم پرونده های شخصیتی ، دفتر وقعات روزانه ، ثبت گزارش های مددکاری و روانشناسی
2. آشنایی با حقوق کودکان (پیمان نامه حقوق کودک )
3. فرایند تربیت و چگونگی تحقق آن در مراکز شبه خانواده
4. بررسی مشکلات عمومی مراکز و فرزندان سپهر، نحوه آموزش و پرورش فرزندان، نحوه ارتباط مربیان با یکدیگر و با فرزندان
5. آشنایی با روشهای کاربرد علوم روانشناسی و مددکاری در مراکز شبه خانواده
6. آشنائی با آزمون های روانشناسی و هوشبهر (ریون-MMPI – IQ – آیزینگ نوجوان) و آشنایی با کیتهای تشخیص اعتیاد و بازدید از کانون اصلاح و تربیت در تهران و آشنایی با عوارض و نشانه های بیماری های پرخطر (ایدز و هپاتیت )
7. آشنائی با شیوه تشکیل کارگاههای آموزشی مهارتهای زندگی اجتماعی
8. آشنائی با اصول و مبانی مشکل یابی و نیاز سنجی به روش مشارکتی با استفاده از شیوه طوفان فکری و بارش مغزی
9. آشنائی با شیوه‌های تربیتی و روشهای کاربردی رفتار مربیان با کودکان و نوجوانان در مراکز شبه خانواده
10. آشنایی با دارو های روانگردان و شیوه های پیشگیری از گرایش به مصرف
11. آموزش کاربردی مبانی ارتباط انسانی – مهارت ارتباطی
12. انجام مصاحبه تشخیصی – اجرای آزمون های ریون و آیزینگ و ارائه نیمرخ روانی برای کلیه فرزندان و آموزش عملی مصاحبه تشخیصی به روانشناسان مراکز شبه خانواده
13. آموزش مهارتهای زندگی با موضوع اعتماد به نفس ، عزت نفس ، خود پنداره خلاقیت، رفتار جرأت مندانه
14. آموزش چگونگی تنظیم گزارشهای کمی و کیفی و توصیفی
15. آموزش روش تحقیق درعلوم اجتماعی با تأکید بر علوم تربیتی و نحوه تهیه طرح تحقیقاتی و ارائه آن
16. آموزش نحوه مواجهه با مشکلات رفتاری درمراکز شبه خانواده و ارائه راه کارهای مناسب
17. آشنائی با مبانی روانشناسی و کاربرد آن در مراکز، نشانه شناسی رفتار و نحوه‌ثبت و ارائه آن به روانپزشک و روانشناس
18. آموزش مهارت های زندگی اجتماعی با موضوع نیاز و احساس بیان
19. آشنایی با نحوه آموزش از طریق نقاشی های خلاق، قصه گویی، شعر و داستان خوانی و بازی با کودکان
20. آموزش تغذیه سالم و نیاز جسمی فرزندان
21. آموزش کمکهای اولیه و راه های پیشگیری و مقابله با حوادث و سوانح
22. بررسی مشکلات جنسی فرزندان مراکز شبه خانواده و عوارض دوران بلوغ و مواجهه با آن
23. آموزش مهارتهای زندگی با موضوع خلاقیت و نوآوری به شیوه مشارکتی
24. روش تحقیق درعلوم اجتماعی و ارائه کارپژوهشی
25. بیان مباحث عقیدتی ، آشنایی با اصول و احکام دین ، تاریخ و هدف انبیاء
26. آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی با موضوع تصمیم گیری، راه زندگی ، رفتار ، شناخت ابعاد وجودی انسان، مراحل رشد
27. آشنایی با اصول و مبانی برنامه ریزی اوقات فراغت فرزندان، روش تدوین برنامه چشم انداز
28. آشنایی با شیوه های کارگروهی و مدیریت مشارکتی. هم زمان با برگزاری اردوی زیارتی – سیاحتی مشهد مقدس
29. آموزش مقدماتی استفاده از نرم افزار ها و خدمات الکترونیکی
30. آموزش کار گروهی در مراقبت شبانه روزی مراکز شبه خانواده
31. مشکل یابی و نیاز سنجی مراکز شبه خانواده
32. ضرورت توجه به پیشینه زندگی سالمندان و نحوه رفتار با سالمندان پرخاشگر، افسرده و آرام
33. نحوه مراقبت صحیح و تغذیه مناسب سالمندان
34. آشنایی با شیوه های ارزیابی وضعیت سالمندان
35. آشنایی با دستور العمل های سازمان بهزیستی در ارتباط با حوزه سالمندان و روشهای پذیرش ، ترخیص و تشکیل پرونده
36. خلاقیت و نحوه شعرخوانی و داستان خوانی
37. شیوه های کتاب خوانی بصورت علمی – شناخت احساسات و نحوه برخورد با آنها
38. مطالعه در خانواده ، ذکر داستان های کوتاه
39. اصول زیستن پویا
40. علت عدم موفقیت کودکان
41. تفکر خلاق و خلاقیت در کودکان
42. قوانین رفتار با کودک ، قوانین تربیتی، قوانین روزمره، قوانین ایجاد نظم، قوانین شخصیت ، قواینن بحران
43. قاطعیت
44. با من بخوان
45. چرا تنبیه
46. راهکارهای اصلاح شیوه های تربیتی
47. لولوپی ( مفاهیم ریاضی)
48. فارسی آموز به شیوه جدید
49. کتابخوانی برای گروه سنی 4 تا 8 سال
50. روش های مشاوره
51. چگونه ناتوانی های مختلف یادگیری را برطرف کنیم، آموزش لولوپی ، آموزش رفتار با کودک و آموزش شعرخوانی
52. رفتار صحیح با کودک ، آموزش ارتقا خواندن و نوشتن کودکان ، آموزش بلندخوانی
53. آموزش کتابخوانی و قصه گویی
54. خلاصه نویسی
55. فوریتهای پزشکی
56. رضایتمندی شغلی و تاثیر آن بر فرآیند کار و فعالیت
57. انواع بیماریهای پوستی و راههای پیگیری و مراقبت از آن
58. سالمندان و مراقبت از آنها
59. تغذیه دوران سالمندی
60. اضطراب و افسردگی در دوران سالمندی
61. مراقبتهای دوران سالمندی
62. مشاوره هپاتیت
63. تغذیه و ارزش مواد غذایی
64. مراقبتهای دوران سالمندی و افسردگی و استرس در دوران سالمندی
65. تکریم و بهداشت سالمندی
66. روحیه شاد و تمدد اعصاب ( Relaxation)
67. پاپ اسمیر بانوان
68. نحوه خلاصه نویسی کتب مطالعه شده
69. پرخاشگری و ارائه راهکاربرای افزایش جرات در فرزندان
70. اهمال کاری واصول و قواعد رفتاری فرزندان
71. افزایش رفتارهای مطلوب
72. ارتباط موثر با کودک ازجمله استفاده از تکنیک های مختلف جهت بهترشدن رابطه، راهکارههایی برای کنترل خشم کودکان
73. ارتباط موثر با کودک ازجمله ارتباط کلامی درست مربیان با کودکان ، انجام بازی و خواندن شعر و داستان ها ی متنوع وتمرینات آموزشی
74. تاب آوری
75. روش های پیشگیری از رفتارهای نا بهنجار فرزندان
76. تربیت جنسی فرزندان
77. آشنایی با فرزندان دیرآموز :راهکارها و راهبردهای آموزش و پرورش آنها
78. آموزش و بهبود ارتباطات میان فردی در بین پرسنل شبه خانواده
79. مدیریت زمان
80. توانمند سازی سالمندان و اختلالات آنها (افسردگی و اختلالات خواب)
81. آلزایمر
82. تعریف و تقویت هوش هیجانی

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸