اجرای طرح ارتقاء توان فکری کارکنان

اگر مدیران و مربیان و کارکنان بنیاد در افکار دینی و اجتماعی و رفتار و کردار اخلاقی، الگوی مناسبی نباشند، نمی‌توان انتظار داشت که توان‌خواهان رفتارشان را اصلاح و مسیر تعالی را طی کنند. این حساسیت طبیعتاً در مراکز شبه‌خانواده و آینده فرزندان سپهر بیشتر احساس می‌شود. چگونه می‌توان انتظار داشت که توان‌خواهان و فرزندان سپهر کتاب بخوانند، اخبار کشور و جهان را دنبال کنند و به سرنوشت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور بیندیشند، اما مربیان و مراقبین آن‌ها که الگوی عملی آن‌ها تلقی می‌شوند فاقد چنین خصوصیاتی باشند. به‌همین لحاظ از سال 1393 تصمیم گرفته شد که طرح ارتقاء توان فکری کارکنان به اجرا گذاشته شود. این طرح که همچنان ادامه دارد شامل فعالیت‌های زیر می‌باشد:

 • فراگیری قرآن کریم
 • مطالعه حداقل صد صفحه کتاب طی دو ماه و تهیه چکیده آن در چند صفحه. همکاران در انتخاب کتاب مختارند ولی توصیه شده است کتابی را انتخاب کنند که با مسئولیت هر یک از آنها متناسب باشد و زوایای کاربردی آن در مواجهه با توان خواهان بکار گرفته شود.
 • کلیه همکاران میبایست آمادگی داشته باشند در جلساتی که برگزار میشود ده دقیقه راجع به آخرین کتابی که مطالعه کرده اند سخنرانی کنند.
 • تهیه یک مقاله در هر فصل راجع به موضوعاتی که توسط مدیریت تعیین میشود.
 • یادگیری دستورالعمل های سازمان بهزیستی راجع به نوع فعالیت هر یک از کارکنان و شرکت در آزمون های تخصصی مربوطه که تقریبا هر دو ماه یکبار برگزار میشود.
 • یادگیری قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی راجع به وظایفی که هر یک از کارکنان بعهده دارند، از قبیل “قانون جامع حمایت از حقوق معلولین”، “پیمان نامه حقوق کودک”،کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت”، “قانون حمایت از جانبازان”، “اساسنامه بنیاد”، “آیین نامه و دستورالعمل‌های بنیاد”، بخش‌هایی از قانون کار و قانون تعاون و …. و شرکت در آزمونهایی که تقریبا هر دو ماه یکبار برگزار میشود.
 • ارائه پیشنهادات کاربردی برای بهبود فعالیت های مراکز مختلف بنیاد در بم.
 • آشنایی و کار با برنامه های مختلف کامپیوتری

اکثر قریب به اتفاق کارکنان بنیاد در بم فعالانه در اجرای این طرح شرکت دارند و تلاش جمعی آنان طی سه سالی که از اجرای این طرح میگذرد موجب شده که دست آوردهای مطلوبی حاصل آید.

 • کتاب خوانی و مطالعه مستمر موجب شده که آگاهی و اطلاعات عمومی و حرفه ای کارکنان و مهارتهای فردی و اجتماعی آنان افزایش یابد و نتیجتا تعامل آنان با یکدیگر و رفتارشان با توان خواهان اصلاح شود و آستانه تحمل آنها گسترش یابد. طی سه سال گذشته قریب 750 کتاب توسط همکاران بنیاد در بم مطالعه و خلاصه نویسی شده است.
 • آشنایی با دستورالعمل های سازمان بهزیستی و مقررات بین‌المللی موجب شده که دانش آنها نسبت به مسئولیت هایی که پذیرفته اند افزایش یابد و نتیجتا رفتارشان با توان خواهان شایسته تر شود. علاوه بر این اعتماد به نفس آنها ارتقاء یافته و قادر شده اند که با محیط کار و ادارات ذیربط مواجهه ای منطقی و مدلل را طی سه سال گذشته سازمان دهی نمایند.
 • مطالعه راجع به موضوعاتی که هر فصل از طرف مدیریت برای تهیه مقاله توسط کارکنان تعیین میشود، موجب میشود که دیدگاه های آنها راجع به مسائل تاریخی، اجتماعی و اسلامی به یکدیگر نزدیکتر شود.

مقالاتی که در اجرای طرح ارتقاء فکری کارکنان بنیاد طی سه سال گذشته تهیه شده است به بررسی آموزه‌های اخلاقی امام علی (ع) در مقابله با قاسطین و جنگ صفین، تحلیل فرمان امام علی (ع)  به مالک اشتر، قیام امام حسین (ع) و تحریف های عاشورا، آشنایی با صحابه رسول اکرم (ص) مانند ابوذر غفاری و شخصیت های تاریخی همچون میرزا تقی خان امیر کبیر ،جنبش مشروطه در ایران و ملی شدن صنعت نفت و … پرداخته اند.

طی چهار سال گذشته کارکنان بنیاد در بم روخوانی 25 سوره (حدود 15 جزء) قرآن کریم را آموختند و توانستند با مراجعه به ترجمه فارسی و تعمق بر مفاهیم قرآنی در حد امکان با آموزه های این کتاب آسمانی آشنایی یابند.

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸