کارگاههای آموزشی برای مصدومین ضایعه نخاعی

مصدومیت‌ها و ضایعات نخاعی تأثیرات بسیار عمیقی را بر زندگی افراد به‌لحاظ شخصی، خانوادگی و اجتماعی موجب می‌شود. فردی که دچار معلولیت می‌شود، می‌بایست در بهترین شرایط نحوه رفتار و حضور خود را در خانه و جامعه باز تعریف کند و اگر درچنین شرایطی امکان آموزش‌های لازم برای وی فراهم نیاید، معلول به حاشیه زندگی اجتماعی رانده می‌شود و علاوه‌بر انواع بیماری‌ها که به وی تحمیل می‌شود، به‌لحاظ روحی و روانی نیز دچار سرخوردگی و افسردگی می‌گردد که عوارض بسیار نامطلوب شخصی و اجتماعی را برای وی به همراه دارد. به‌همین لحاظ برگزاری کارگاه‌های آموزشی درخصوص بهداشت و سلامت شخصی، ارتقاء آگاهی فرد معلول با شرایط معلولیت و اندام‌های درگیر معلولیت به‌منظور پیشگیری از مشکلات ثانویه، کاهش مشکلات روحی- روانی مصدومین ضایعه نخاعی و خانواده آنان، جلوگیری از تزلزل و فروپاشی خانواده‌های معلولین و همچنین آموزش حرفه‌ای که زندگی متعارف را برای آنان میسر سازد اجتناب ناپذیر می‌باشد.
با عنایت به چنین نیازی بنیاد خیریه سپهر تلاش کرده است با برگزاری کارگاه‌های آموزشی متعدد مصدومین ضایعه نخاعی را یاری نماید.

 

کارگاههای آموزشی که تا کنون برای مصدومین ضایعه نخاعی برگزار شده است

تمامی کارگاه ها و اردو های برگزار شده توسط بنیاد در قسمت گزارش های سایت قابل مشاهده می باشد 

ردیف موضوع
1 آشنایی با طناب نخاعی و اندامهای درگیر معلولیت
2 آشنایی با اندام پوست و روشهای پیشگیری از بروز زخمهای بستر و روشهای درمانی
3 آشنایی با اندام کلیه و مثانه و روش های پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از نارسایی های کلیوی و مجای ادرار در مصدومین ضایع نخاعی
4 آموزش روشهای مختلف تخلیه ادرار
5 آموزش بهداشت روان به همراه مشاوره های فردی و خانوادگی
6 آموزش مشکلات جنسی مصدومین ضایعه نخاعی
7 آشنایی با مشکلات گوارشی مصدومین ضایعه نخاعی و نحوه مواجه با آن
8 آشنایی با روشهای پیشگیری از بروز محدودیت های حرکتی و مفصلی
9 آشنایی با روشهای مختلف حمل و نقل
10 آشنایی با روشهای ارتقاء استقلال فردی و اجتماعی
11 آموزش مهارتهای زندگی اجتماعی
12 آموزش حرفه ای در بخش تولید دسته سیم خودرو
13 بیان داستانهای کوتاه و تحلیل داستان
14 برطرف کردن بیماری های روانی مثل پرخاشگری
15 مبارزه با اعتیاد و نحوه پیشگیری از آن
16 عفونت های داخلی

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸