گزارش عملکرد

برای اینکه طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی که بالقوه قادر به مشارکت در حمایت مالی برای اجرای طرحهای بنیاد خیریه سپهر هستند، از اقدامات این بنیاد مطلع و فرصت برخورداری از موهبت خدمت به کودکان و نوجوانان بی سرپرست، مصدومین ضایعه نخاعی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، سالمندان تنها ، آموزش، توانبخشی و حرفه آموزی معلولین ذهنی ، آموزش و توانبخشی کودکان ناشنوا و کم شنوا برایشان فراهم آید، گزارش تأسیس بنیاد خیریه سپهر و طرحها وبرنامه های این بنیاد کتباً برای قریب 8000 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی اعم از حضرات آیات عظام و حجج اسلام ، انجمن ها، اتحادیه ها، سندیکاها و تشکل های صنفی، اتاق های بازرگانی، مؤسسات خیریه، بانکها، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی، پزشکان، جراحان، مدیران، افراد خیّر و … تشریح و پشتیبانی و حمایت مالی و معنوی آنان طلب شده است.

شما نیز میتوانید نسخه الکترونیکی گزارش فعالیت های پانزده ساله بنیاد خیریه سپهر را از منوی گزارش ها زیر مجموعه گزارش فعالیت دریافت کرده و مطالعه نمایید.

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸