هیئت امناء بنیاد خیریه سپهر

اعضای هیات امناء بنیاد خیریه سپهر عبارتند از:

  • دکتر ایرج فاضل
  • دکترمحمدمهدی نواب مطلق
  • دکتر احمدعلی نوربالا تفتی
  • مهندس علی یزدانی ورزنه
  • دکتر محمد رضا واعظ مهدوی

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸