تلاش برای تامین منابع مالی

از میان اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی که از بدو تأسیس (خرداد ماه 1383)  برای دریافت کمک مخاطب این بنیاد قرارگرفته اند،4082شخص حقیقی ایرانی، 253شخص حقوقی ایرانی و 24 اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی از موهبت مشارکت در امر خیر بهره جستند و درخواست بنیاد خیریه سپهر را لبیک گفتند.
انشاء ا.. خداوند رحمان جزای خیر نصیبشان فرماید.

کمکهای دریافتی (شامل وجوه نقد، تجهیزات، وسائل و کالاهای مصرفی، سهام شرکتها و دارائیهای غیرمنقول ) طی یازده سال گذشته صرف هزینه های مربوط به خرید زمین (43000مترمربع) ، قراردادهای پیمانکاران ساختمانی ( برای احداث16000 مترمربع بنا ) ، ثبت اسناد مالکیت ، انشعاب آب و برق و تلفن، صدور پروانه ساختمان، عوارض پایان کار به شهرداری، تجهیز مجتمع سپهر، مراکز فرزندان سپهر، مراکز آموزش و توانبخشی و حرفه آموزی معلولین جسمی و زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش و توانبخشی و حرفه آموزی دخترانه و پسرانه معلول ذهنی، مرکز آموزش و توانبخشی خانواده و کودکان ناشنوا و کم شنوا،حمایت از صندوق های اعطای اعتبارات خرد به زنان محروم روستایی و همچنین هزینه های مربوط به خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و … قریب 650 نفر توان خواه شده است.

اسامی کمک کنندگان به بنیاد خیریه سپهر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی در قسمت گزارش های مالی قابل مشاهده است .

کمک کنندگان تعداد واحد
اشخاص حقیقی ایرانی 4082 نفر
اشخاص حقوقی ایرانی 253 شرکت و بنیاد
اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی 24 نفر ، شرکت و بنیاد

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸