بانوان کارآفرین روستایی

چرخ زندگی می چرخد (زندگی نامه بانوی کارآفرین روستایی)

در چهارده سالگی ازدواج کردم .تا به خودم آمدم سه بچه قد و نیم قد دور و برم را گرفته بودند، کلا رسم روستا این گونه است. وقتی که به دوران کودکی ...

جزییات بیشتر

زبسمه الله اول خوانم خدارا زمشتی خاک آدم ساخت مارا

نامم آزاده است؛ دختری از توابع شهرستان بم در روستای علی آباد تدین، در یک روز گرم تابستانی که همه منتظر نوزاد پسر بودند بر خلاف میل اهالی ...

جزییات بیشتر

رویای صادقانه

نامم آزاده است دختری از توابع شهرستان  بم در روستای علی آباد تدین ، در یک روز گرم تابستانی که همه منتظر نوزاد پسر بودند بر خلاف میل اهالی ...

جزییات بیشتر

الهه عشق

تندبادهای زندگی سراغ هر انسانی می آید ، اما درباره هر کس نوع آن فرق میکند . من نیز از این قاعده مستثنی نبودم . در روستای خیرآباد شهرستان ...

جزییات بیشتر

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸