سفارش تابلو تسلیت

بنیاد خیریه سپهر با تهیه تابلوهای تسلیت برای اظهار همدردی و بیان احساسات شما به عزیزانتان در مواقع مورد نیاز، شما را نیز در انجام رسالت خود برای کمک به نیازمندان شریک نموده است.
شما می توانید بجای هزینه خرید یک سبد گل برای مراسم و مناسبتها، تنها با پرداخت بخشی از هزینه آن به بنیاد خیریه سپهر برای کمک به مددجویان تحت پوشش بنیاد ما را یاری نمایید. بنیاد خیریه سپهر نیز با ارسال تابلوی تسلیت مخصوصی از طرف شما و به نام شما برای شخص مورد نظرتان از شما سپاسگزار خواهد بود شما نیز با این کار نیک نزدیکان خود را در این امر خیر سهیم خواهید کرد.
برای سفارش تابلوهای تسلیت بنیاد خیریه سپهر از میان تابلوهای زیر با شماره تلفن 22034613 و یا تلفن همراه 09120228762 تماس حاصل نمائید.

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸