عضویت در گروه یاوران سپهر

« لَن تَنالوا الْبِرَّ حَتی تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبّون و ما تُنْفِقُوا مِن ش‍ــﺊٍ فَاِنَّ اللهَ به علیِم»
(سوره آل عمران آیه92)
هرگز به نیکی و پاکی دست نیابید مگر آنکه از آنچه دوست میدارید و عزیز میشمارید بخشش نمائید و خداوند بر آنچه می بخشید آگاه است.

در زندگی برای هر کس ” لحظه” و موقعیتی پیش می آید که اگر آن ” لحظه” را دریابد، دُر یابد.

توفیق خدمت به مردم، بویژه آنان که به بلائی گرفتار آمده اند، یقیناً یکی از این لحظات است. لحظه ای که از تو یاری می طلبند . فرصتی است که احسان کنی، یاری رسانی ، گره ای بگشائی و سبکی یابی و از موهبت الهی برخوردار گردی. سپاس خداوند رحمان را که بنیاد خیریه سپهر توانسته است بعنوان امین یاوران خیر اندیش و نیکوکاری که با کمکهای مادی و معنوی خود این بنیاد را یاری نموده اند ، امکانات لازم را به منظور خدمت رسانی به گروه های هدف خود شامل کودکان ونوجوانان دختر و پسر بدون سرپرست (فرزندان سپهر) ، مصدومین ضایعه نخاعی ، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست ، سالمندان تنها ، نوجوانان معلول ذهنی دختر و پسر ، مادران و کودکان نا شنوا و کم شنوا فراهم آورد.

هزینه های جاری بنیاد خیریه سپهر برای خدماتی که در حال حاضر به مددجویان ارائه میدهد سالیانه به حدود 40میلیارد ریال بالغ می گردد. استمرار و پایداری این خدمات، همت بلند “یاوران سپهر” را طلب میکند . امید است عضویت شما در گروه ” یاوران سپهر ” و یا حمایت‌های مالی شما این مهم را میسر سازد.

کمک های نقدی شما به بنیاد خیریه سپهر می تواند به حسابهای زیر واریز گردد:

نام بانک نوع حساب  شماره حساب / شماره کارت
پاسارگاد سپرده کوتاه مدت 205-8100-10136027-1
اقتصاد نوین سپرده کوتاه مدت 102-850-3774168-1
کارآفرین شماره کارت 6274-8813-9951-0907
سامان سپرده کوتاه مدت 801-810-236521-1
سامان شماره کارت 6219-8610-0335-3116
مــلت جاری 341903/31
رفاه کارگران جاری 10329092
دی سپرده کوتاه مدت 0200565632005
دی شماره کارت 5029-3870-1000-3256

فرم عضویت در گروه یاوران سپهر

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸