مرکز فیزیو تراپی

کلیه مصدومین ضایعه‌نخاعی شاغل در کارگاه‌های تعاونی وفای سپهر، سالمندان مستقر در مجتمع سپهر و همچنین سایر معلولین جسمی- حرکتی و بیماران فلج مغزی حسب تجویز پزشکان متخصص و تحت نظارت کارشناسان مجرب به‌طور مستمر از بخش‌های مختلف مرکز جامع توانبخشی سپهر استفاده می‌نمایند.
بهره‌برداری از کلینیک روزانه و مرکز جامع توانبخشی سپهر از شهریور ماه 1386 آغاز شده است و درحال حاضر روزانه حداقل70 نفر در این مرکز پذیرش می‌شوند.
خدای را سپاس می‌گوییم که توانبخشی مستمر مصدومین ضایعه‌نخاعی شاغل در کارگاه‌های تعاونی وفای سپهر نتایج مطلوبی به‌همراه داشته است و بهبود فیزیکی قابل ملاحظه‌ای درآن‌ها در مقایسه با زمان آغاز فعالیت کلینیک روزانه و مرکز جامع توانبخشی سپهر مشاهده می‌شود و توانمندسازی آن‌ها درکارگاه‌های تولیدی به‌نحو بارزی افزایش یافته است.
تعداد بسیاری از مصدومین ضایعه نخاعی از زخم بستر رنج می‌بردند که مراقبت‌ها و پانسمان‌های مستمر و در مواردی عمل جراحی آن‌ها موجب شد که زخم بستر کلیه مصدومین ضایعه نخاعی شاغل در کارگاه‌های مجتمع سپهر بهبود یابد.
توانبخشی مستمر و مراقبت‌های پزشکی موجب شده است که تعدادی از مصدومین ضایعه‌نخاعی نسبتاً از صندلی چرخدار مستقل و با کمک واکر قادر به حرکت شوند و تعدادی نیز واکر را کنار گذاشته و با عصا حرکت نمایند و برخی عصا را کنار گذاشته و مستقل راه بروند.
تعدادی از مصدومین ضایعه نخاعی که به‌علت جابجایی مهره‌های کمر از دردهای طاقت فرسا رنج می‌بردند تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند و اکنون بار دیگر می‌توانند زندگی بدون درد را تجربه کنند. کاردرمانی مستمر بیماران فلج مغزی موجب شده است که تعدادی از آنان کنترل خود را باز یابند، تعدادی قادر به نشستن و تعدادی توانا به ایستادن و راه رفتن شوند.

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸