مرکز جامع توان‌بخشی سپهر- بخش کاردرمانی

کاردرمانی با هدف رساندن فرد به حداکثر استقلال ممکن فیزیکی صورت می‌پذیرد. آموزش‌ها و تمرین‌های کاردرمانی می‌بایست طی دوره‌ای بلند مدت صورت پذیرد. متاسفانه هزینه‌های سنگین درمان مددجویان در طولانی مدت- موجب می‌شود که آنها درمان خود را ناتمام رها سازند و معلول وناتوان باقی بمانند. بنیاد خیریه سپهر امکاناتی را در مجتمع توان‌بخشی سپهر در شهرستان بم فراهم آورده است که این‌گونه بیماران و مددجویان بتوانند به‌ صورت رایگان و یا نیم‌بها از خدمات درمانی استفاده کنند.
طی دو سال اخیر بیش از 180 کودک مبتلا به تاخیر حرکتی سندروم داون ناشی از فلج مغزی در بخش کاردرمانی ‌سپهر پذیرفته و تحت معالجه قرار گرفته‌اند. 30 کودک در زمینه حرکتی به استقلال کامل رسیده و ترخیص شده‌اند و حدود150 کودک مددجو در فرایند بهبود عضلانی و حداقل یک مرحله رشد قرار دارند.

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸