غربالگری بینایی کودکان

از سال 1389 بنیاد خیریه سپهر با همکاری سازمان بهزیستی استان کرمان اجرای طرح غربالگری بینایی کودکان 1 تا 6 سال در شهرستان بم و حومه و روستاهای اطراف را با استفاده از دستگاه فتوفروکتومتر به عنوان تنها پایگاهی که مجهز به دستگاه مذکور می‌باشد به‌عهده دارد.
همه ساله از اول آبان تا نیمه آذرماه طرح پیشگیری از تنبلی چشم در سطح کشور برگزارمی‌شود. یکی از پایگاه‌های دائمی سنجش بینایی در مجتمع بنیاد خیریه سپهر مستقر است که در این دوره در دو شیفت صبح و بعدازظهر ارائه خدمت می‌نماید. علاوه‌بر این گروه کارشناسان سیار بنیاد، طرح غربالگری بینایی را با معرفی اداره بهزیستی در مهدهای کودک شهرستان بم، خانه‌های بهداشت و روستاهای اطراف اجرا می‌نمایند.
در چارچوب این طرح، میزان بینایی کودکان یک تا شش سال با دستگاه فتوفروکتومتر ارزیابی می‌شود و موارد مشکوک به تنبلی چشم (آمبلیوپی) با مشخصات کامل کودک جهت اقدامات بعدی به اداره بهزیستی اعلام می‌شود. از آغاز اجرای طرح غربالگری بینایی توسط بنیاد خیریه سپهر در شهرستان بــم و حومه و روستــاهای اطراف تا شهریور سال 1397 جمعاً تعداد 11912 کودک مورد غربالگری قرار گرفته‌اند که 978 نفر آن‌ها مشکوک تشخیص داده شده و مراتب به اداره بهزیستی شهرستان بم اعلام شده است.

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸