مرکز نگهداری از سالمندان

زنان و مردانی که از کانون گرم خانوادگی به دور افتاده اند در دوران کهولت و سالمندی در استیصال زندگی میکنند. مجتمع سپهر برای پذیرش و نگهداری تعداد 120 نفر از سالمندان تنها در 10 ساختمان یک طبقه سنتی که با رواق های مشجر به هم پیوسته اند ظرفیت لازم را فراهم آورده است .

هر ساختمان دارای شش اتاق دو نفره و یک سالن عمومی وسایر فضا های بهداشتی میباشد. عملیات ساختمانی و تجهیز بخش سالمندان تنها در شهریور ماه 1386پایان پذیرفتــــه و بهــره برداری از آن از مهر ماه 1386 آغاز شده است.  سالمندان زن و مرد که توسط کمیته پذیرش سالمندان متشکل از پزشک عمومی، پرستـار، فیزیوتراپ ، مددکار و کاردرمان معاینه و پذیرش می شوند در بخش سالمندان مجتمع سپهر بطور شبانه روزی اقامت دارند. در مجتمع سپهر تلاش میشود علاوه بر مراقبتهای بهداشتی ، درمانی و توانبخشی و تأمین نیازهای اولیه سالمندان برای حفظ توانمندی ها و ارتقاء نشاط و امید آنان به زندگی، برنامه های متنوعی برای آنان تدارک شود.

 

بخشی از این برنامه ها عبارتند از:
• پیاده روی و ورزش روزانه
• سرگرمی های مختلف از قبیل مخمل دوزی، سفالگری و نقاشی
• مشارکت در تولید سبزیجات و صیفی جات در مزرعه محوطه مجتمع
• شرکت در اردوهای سیاحتی و زیارتی
• حضور در برنامه های تفریحی- فرهنگی مجتمع سپهر و شهرستان بم به مناسبت های مختلف

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸