مرکز آموزش و توانبخشی خانواده و کودکان ناشنوا و کم شنوا

کودکان ناشنوا هرچند که محبت و انسان‌دوستی را با تمام وجود درک می‌کنند ولی از شنیدن صدای هم‌نوعان خود محرومند و زبانشان یاری سخن گفتن ندارد. ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی بین سنین 2تا6 سال کارساز است و چنان‌چه این‌گونه کودکان در این سنین تحت آموزش و توانبخشی ویژه قرار گیرند، می‌توانند در نوجوانی و بزرگسالی زندگی متعارفی داشته باشند. فقدان ارائه چنین خدماتی در بم، موجب شد که بنیاد خیریه سپهر در تابستان 1387 به تأسیس مرکز آموزشی و توانبخشی خانواده و کودکان ناشنوا و کم شنوا اقدام نماید.
تجهیزات لازم برای این مرکز تهیه و کارشناسان مجرب انتخاب شدند. در این مرکز تلاش می‌شود از طریق آموزش‌های اولیه به مادران و همچنین ارائه وسایل کمک شنیداری (سمعک) به کودکان و در صورت لزوم کاشت حلزون و ارائه خدمات تربیت شنیداری و گفتار درمانی، کودکان بتوانند زندگی متعارف خود را دنبال کنند.
تاکنون تعداد 59 کودک کم شنوا در این مرکز پذیرش شده اند و به همراه مادرانشان (جمعاً 118 نفر) تحت آموزش و توانبخشی قرار گرفته اند. حضور و آموزش مادران به لحاظ ضرورت استمرار آموزش و توانبخشی کودکان در منزل اجتناب ناپذیر می باشد.
تعداد 33 نفر از کودکان نیاز به عمل جراحی و کاشت حلزون داشتند که علیرغم هزینه‌های بسیار سنگین کاشت حلزون وتربیت شنیداری و گفتار درمانی تخصصی، با مساعدت بنیاد خیریه سپهر عمل جراحی در مورد آن‌ها انجام گرفته و آنان پس از طی دوره چند ساله تربیت شنیداری و گفتار درمانی در مرکز سپهر قادر به شنیدن و سخن گفتن شده اند.
تعداد 26 نفر از کودکان نیز توانسته‌اند از طریق دریافت سمعک و گفتار درمانی توسط کارشناسان مرکز شنیدن و سخن گفتن را تجربه کنند.

تلاش کارشناسان و مربیان این مرکز موجب شده است که تاکنون 22 نفر از کودکان تحت پوشش مرکز بتوانند تحصیل خود را در مدارس عادی آغاز کنند. در حال حاضر تعداد 30 کودک به‌همراه مادرانشان جمعاً 60 نفر از خدمات آموزشی و توانبخشی این مرکز استفاده می‌کنند. ارائه میان وعده و نهارگرم و برگزاری اردوهای زیارتی، سیاحتی برای این گروه از توان‌خواهان نیز بخشی از خدمات این مرکز می باشد.

 

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸