مرکز مثبت زندگی سپهر

 

در سال 1399 سازمان بهزیستی کشور تصمیم گرفت به‌منظور تسهیل ارائه خدمات آن سازمان به توان‌خواهان نسبت به تأسیس “مراکز مثبت زندگی” توسط اشخاص غیردولتی اقدام نماید. هدف از تأسیس  “مراکز مثبت زندگی” ارائه خدمات سریع‌تر، باکیفیت بهتر و به‌صورت محله محور به جامعه هدف سازمان بهزیستی می‌باشد. محله محور بودن این مراکز، امکان دسترسی سریع‌تر توان‌خواهان را بخصوص در مناطق روستایی به خدمات بهزیستی میسر می‌سازد و کارشناسان مراکز می‌توانند به سهولت از منازل توان‌خواهان بازدید به عمل‌آورند و با درد و رنج آنها از نزدیک آشنا شوند. در شهرستان بم که در حال حاضر محل اصلی فعالیت‌های بنیاد خیریه سپهر است، تعداد ده مجوز تأسیس “مرکز مثبت زندگی” صادر شده است. بنیاد خیریه سپهر در تاریخ 9/6/1400 مجوز تأسیس “مرکز مثبت زندگی” را در روستای دولت آباد انصاری در بخش ” روداب غربی ” دریافت و فعالیت خود را در این مرکز از 1/7/1400 آغاز نمود . اداره بهزیستی شهرستان بم ابتدائاً تعداد 330 پرونده مربوط به 666 توان‌خواه بخش روداب غربی را برای بازبینی و بررسی میدانی در اختیار مرکز مثبت زندگی سپهر قرارداد. از این تعداد پرونده، 57 پرونده مربوط به توان‌خواهان بخش اجتماعی شامل زنان سرپرست خانوار می‌باشد که عموماً همسرانشان فوت کرده اند و یا از  همسرانشان جداشده‌اند و یا اینکه همسران آنها متواری یا در زندان می‌باشند. 273 پرونده نیز مربوط به بخش توان‌بخشی عمدتاً شامل معلولین جسمی- حرکتی ، کم‌توانان ذهنی ، کم‌شنوایان ، نابینایان و بیماران اعصاب و روان می‌باشد. مرکز مثبت زندگی سپهر در مقایسه با سایر مراکز در شهرستان بم از مزیت بزرگ پشتیبانی بنیاد خیریه سپهر در بم برخوردار می‌باشد که سالیان طولانی به گروه‌های مختلف جامعه هدف بهزیستی ارائه خدمات می‌کند. به همین لحاظ بلافاصله پس از راه‌اندازی مرکز مثبت زندگی سپهر ، زنان روستایی بخش روداب غربی شناسایی شدند و پس از بررسی‌های میدانی و بازدید از منازل آنها علاوه بر تکمیل و ثبت پرونده‌های ایشان در سامانه بهزیستی نسبت به تأسیس 10 صندوق اعطای اعتبارات خرد به بانوان روستایی اقدام شد. در حال حاضر تعداد 300 نفر از بانوان این ده روستا عضو صندوق‌های مذکور می‌باشند و با استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه که دریافت کرده اند به اشتغال خانگی مشغول‌اند و معیشت خانواده خود را تأمین می‌کنند. با توجه به تجربه بنیاد درزمینۀ مدیریت مراکز شبانه‌روزی شبه خانواده برای نگهداری فرزندان بی‌سرپرست و بد سرپرست و با عنایت به اینکه ترجیح بر آن است که فرزندان در آغوش گرم مادران خود رشد کنند و در صورت نیاز موردحمایت بنیاد قرار گیرند ، تاکنون تعداد 80فرزند بانوان تحت پوشش مرکز مثبت زندگی سپهر از حمایت‌های بنیاد درزمینهٔ تهیه پوشاک ، کمک‌هزینه تحصیلی و آموزش‌های فرهنگی و امکانات تفریحی برخوردار شده‌اند .

در حوزه توان‌بخشی نیز افراد کم‌شنوا و کم‌توان ذهنی به مراکز بنیاد خیریه سپهر ارجاع داده می‌شوند، مرکز جامع توان‌بخشی مجتمع بنیاد خیریه سپهر نیز همواره آماده ارائه خدمات توان‌بخشی به معلولین جسمی و حرکتی می‌باشد و چنانچه معلولین جسمی – حرکتی قادر به ادامه زندگی در محل خود نباشند. می‌توانند به مراکز نگهداری شبانه‌روزی معلولین جسمی – حرکتی بنیاد در شهرستان بم منتقل شوند.