نگهداری و مراقبت از سالمندان یکی از فعالیت های بنیاد خیریه سپهر است. در حال حاضر تعداد  63 سالمند زن و مرد در سرای سالمندان بنیاد خیریه سپهر زندگی می کنند. این بنیاد می کوشد علاوه بر تامین نیازهای اولیه ی سالمندان در امور بهداشتی، درمانی و توانبخشی برای ارتقاء نشاط و امید به زندگی آنها، برنامه های متنوعی تدارک نماید. به همین لحاظ اجرای چالش خنده یکی از برنامه هایی بود که در این هفته علاوه بر برنامه های روزانه در سرای سالمندان انجام شد.

کاهش تحرک سالمندان در سنین بالا و نداشتن فعالیت خارج از منزل می تواند زمینه ساز اختلالات روانی از جمله بی حوصلگی و افسردگی شود. بنیاد خیریه سپهر علاوه بر توجه به وضعیت جسمی سالمندان و اجرای برنامه هایی مانند: ورزش صبحگاهی و پیاده روی روزانه، برنامه هایی از قبیل چالش خنده را به صورت دوره ای در سرای سالمندان بنیاد خیریه سپهر برگزار می کند. مادر یاران و پدر یاران پیشگام تشویق سالمندان بودند و سایرین را به مشارکت در این چالش دعوت می کردند. همه با یکدیگر به دست زدن و خندیدن پرداختند. در این چالش به سالمندان یادآوری شد که خندیدن نیاز به دلیل خاصی ندارد. بعد از شروع برنامه طولی نکشید که خنده های تصنعی، جای خود را به خنده های واقعی دادند. در این چالش سالمندان بدون اینکه نگران ناراحت شدن دیگران یا قضاوت اطرافیان باشند، با تمام علاقه و هیجان فقط می خندیدند. آنها در این چالش آموختند که حتی روزمرگی های زندگی و شرایط مختلف آن ها نیز می تواند بهانه خوبی برای شادی و خنده باشد. کارکنان سرای سالمندان قصد دارند، با اجرای این چالش به صورت هفتگی، به تدریج خندیدن را  به عنوان یک عادت مثبت در سالمندان نهادینه کنند. اجرای این فعالیت، باعث نزدیک شدن سالمندان به یکدیگر و تقویت روحیه آنها می شود.  در پایان برنامه روانشناس بنیاد در رابطه با فواید خنده و شادی با سالمندان صحبت کرد و آنها را تشویق نمود تا  احساسات خود را در مورد این چالش خنده بیان کنند.

ارسال خبر: ناهید احمدی

 

 

 

نظر خود را بنویسید