کارگاه دوزندگی در شهرستان لارستان

بنیاد خیریه سپهر با همکاری بنیاد خیریه نیک اندیشان هاشمی شهرستان لارستان اقدام به راه اندازی و تجهیز وسایل در کارگاه دوزندگی ویژه زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست در قالب شرکت تعاونی در شهرلار کرده است .
در حال حاضر تعدادی از زنان سرپرست خانوار بعد از گذراندن دوره های آموزشی در این کارگاه مشغول به کار هستند .

بزرگترین حامیان حقوقی بنیاد خیریه سپهر در سال ۹۸